Close

8 lutego, 2018

Projekt szaty roślinnej wokół budynku administracji publicznej

Głównym celem projektowym, jest wprowadzenie ładu i porządku oraz podniesienie estetyki terenu poprzez nasadzenia roślinne dobrane kompozycyjnie i kolorystycznie.

Nasadzenia roślinne dobrane są do panujących warunków, odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne i niewymarzające zimą. Zaproponowanie rośliny różnorodnych gatunkowo, jednak z zachowaniem powtarzalności gatunkowej w celu poprawa estetyki i wprowadzenie ładu przestrzennego i harmonii.

Zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy roślinnością liściastą i iglastą.Rośliny cieniolubne zaprojektowano pod drzewami oraz od strony północnej obiektu, zaś rośliny na stanowiska słoneczne zaprojektowane są przy ścianach budynków oraz w miejscach nasłonecznionych. W celu poprawienia funkcjonalności terenu wprowadzono do projektu elementy małej architektury.

8 lutego, 2018