Close

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że firma NATURAL GARDEN Aleksandra Golańska z siedzibą w Wieluniu ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Aleksandra Golańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NATURAL GARDEN Aleksandra Golańska z siedzibą w Wieluniu ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń, NIP: 8621587454. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 505 564 879 adresem e-mail kontakt@naturalgarden.pl lub na adres do korespondencji: ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń.
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie; podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na świadczenie usług przez lub na rzecz Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO), ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza polityka ma na celu wyjaśnienie sposobów wykorzystania przez NATURAL GARDEN Aleksandra Golańska z siedzibą w Wieluniu ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń (dalej jako „Administrator”) – z plików cookies (tzw. ciasteczka), w związku z korzystaniem przez Panią/Pana operatora z serwisu https://naturalgarden.pl/

I. CZYM SĄ I CO ZAWIERAJĄ PLIKI COOKIES

Pod pojęciami „Ciasteczka” i „Cookies” rozumie się niewielkie porcje informacji zapisywane w przeglądarce Użytkownika serwisu, które są przesyłane do urządzenia Użytkownika podczas pierwszych odwiedzin serwisu. W konsekwencji umożliwiają one identyfikacje jego urządzenie podczas każdej kolejnej wizyty. Pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie preferencji Użytkownika i tym samym dostosowanie treści Serwisu do potrzeb Użytkowników.

Ciasteczka w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Administratora z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie Ciasteczek nie ma ujemnego wpływu ani na oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownika, ani na jego sprzęt. Ciasteczka co do zasady zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

II. W JAKICH CELACH KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES

Wykorzystywane w serwisie ciasteczka służą do realizacji funkcjonalności Serwisu, a dane w nich zawarte są wykorzystywane przede wszystkim do celów statystycznych, do analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowania treści serwisu do potrzeb i preferencji użytkowników.

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
1) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
2) rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Kupującego.

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki Cookiem udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookies.

III. JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTUJEMY

Serwis wykorzystuje statystyczne pliki cookies, które służą do sporządzania statystyk odnoszących się do stron serwisu internetowego.

W odniesieniu do kryterium czasu wykorzystania przez Serwis plików Cookies wskazujemy, że korzystamy z:
1) Sesyjnych plików cookies: są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania, opuszczenia stron serwisu lub wyłączenia urządzenia.
2) Stałych plików cookies: są to pliki, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach plików Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika; opuszczenie stron serwisu internetowego, wylogowanie się, zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia; funkcja stałych plików Cookies sprowadza się z zasady do określenia nowych i dotychczasowych Użytkowników serwisu.

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki Cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców.

IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo by informowano go, że pliki Cookies wysyłane są na jego urządzenie.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, lub chcesz usunąć zapisane już pliki cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki i skorzystaj z narzędzi w tych przeglądarkach zawartych:
Opera
Mozilla Firefox
Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
W każdej chwili możesz zmienić zdanie i cofnąć swoją zgodę na zapisywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień pod ww. adresami.
Ostrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików Cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.